• Projektgruppen
  • Tidigare år
  • Projektet

    Career Event är en mässa som pågår under en dag i Sjöfartshögskolans lokaler i Kalmar. Målet med mässan är att ge studenter och näringsliv ett forum för skapandet av kontakter för framtiden.

    Från och med 2014 arrangeras Career Event av Studentföreningen Lambda. Lambda är en ideell förening med medlemmar från Sjöfartshögskolanskolan. Career Event är en del i Lambdas arbete för att göra studenternas tid vid Sjöbefälsskolan givande och minnesvärd även utanför lektionstid. Läs mer om Studentföreningen Lambdas arbete på www.lambdastudentforening.se.

    Projektgruppen består av åtta studenter som är valda i en strävan att representera alla utbildningsinriktningar på Sjöfartshögskolan. Projektgruppens uppdrag är att planera, genomföra, och utvärdera Career Event.

    Allt eventuellt ekonomiskt överskott efter mässans slutförande används enbart för att utveckla mässan och Lambdas möjlighet att genomföra studiebevakande och studiesocialt arbete.