• Besökare
  • Kalmar
  • Mässpaket
  • Program
  • Utställare

    Career Event anordnas årligen av Studentföreningen Lambda på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Här samlas representanter från sjöfartsnäringen och driftindustrin för att visa upp sig för besökarna. Besökarna på mässan är i huvudsak studenter och före detta studenter, men alla är givetvis välkomna!

    Under mässan får du som utställare en monter där du visar upp ditt företag. Du ges även möjlighet att hålla föreläsningar om för mässan relevanta ämnen. Alla utställare får Mässpaketet. Läs mer om Mässpaketet.

    Mässan hålls precis som tidigare år i Kalmars Sjöfartshögskolas moderna och fräscha lokaler. Vi öppnar lokalerna den 3:e april