Besökare

Besök oss den 27:e april

Career Event anordnas årligen av Studentföreningen Lambda på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Här samlas representanter från sjöfartsnäringen och driftindustrin för att visa upp sig för besökarna. Besökarna på mässan är i huvudsak studenter och före detta studenter, men alla är givetvis välkomna!

Nytt för i år är att mässan kommer att hållas digitalt! Detta pga av den rådande pandemin i Sverige och i världen. Men vi fokuserar på de positiva aspekterna som en digital mässa kan medföra såsom tillgängligheten för både företag och besökare att delta utan att behöva ta sig till Kalmar. 

Mässan kommer att ske genom en tredje part som heter Graduateland som levererar en färdig plattform för alla att interagera i.

Mässan kommer att ske den 27e april mellan klockan 11.00 - 15-00

Program 2021

11.00 - 11.15 Öppningsceremoni med anförande.

12.00 - 12.20 Gästföreläsare (mer info kommer snart)

13.00 - 13.20 Gästföreläsare (mer info kommer snart)

14.00 - 14.20 Gästföreläsare (mer info kommer snart)

14.50 - 15.00 Stängning av Career Event 2021

Välkommen!

(Med reservation att program kan komma att ändras).