Projektgruppen 2021

Career Event är ett årligen återkommande evenemang som även går under arbetsnamnet Branschdagarna. Här erbjuds näringslivet en möjlighet att möta studenterna. Näringslivet utgörs i huvudsak av representanter från sjöfartsnäringen samt driftindustrin. Besökarna är såväl studerande vid Sjöfartshögskolan som besökare från övriga sjöfartsutbildningar. Dagen besöks även flitigt av redan utexaminerade elever för att knyta nya kontakter. Evenemanget är öppet för alla!

Sebastian Carpelan
Projektledare
IMG_1496_edited.jpg
Emil Fröjd
Vice Projektledare
sebas ce.jpg
emma ce.jpg
Emma Birgersson 
Ekonomi
Jag ce.jpg
Johannes Lindgren
Grafiker/Kommunikatör

kassor@careerevent.se
076-187 34 55

Hugo ce.jpg
Hugo Bovenius 
Företagskontakt
Robin career.jpg
Robin Ahlgren
Företagskontakt