Projektgruppen 2020

Career Event är ett årligen återkommande evenemang som även går under arbetsnamnet Branschdagarna. Här erbjuds näringslivet en möjlighet att möta studenterna. Näringslivet utgörs i huvudsak av representanter från sjöfartsnäringen samt driftindustrin. Besökarna är såväl studerande vid Sjöfartshögskolan som besökare från övriga sjöfartsutbildningar. Dagen besöks även flitigt av redan utexaminerade elever för att knyta nya kontakter. Evenemanget är öppet för alla!

Daniel Petersson
Projektledare
Marcus Törnqvist
Vice Projektledare
David Blomquist 
Ekonomi
Carl Bruce 
Grafiker

kassor@careerevent.se
070-049 94 88 

grafik@careerevent.se
072-205 80 94 

Niclas Christenson 
Kommunikatör
Amadeus Ide 
Företagskontakt
Anton Berglin
Företagskontakt
Linus Woxell
Företagskontakt