top of page

Wallenius Marine AB - En av Career Events huvudsponsorer.Wallenius Marine är ett ledande företag inom internationell sjöfart med huvudfokus på att effektivisera och förbättra både hur fartyg designas och byggs men även hur den dagliga verksamheten till havs bedrivs.

bottom of page