top of page

Vilka besöker Career Event

På mässan kan du förvänta dig att se sjöfartsstudenter från hela landet och studenter från program inriktade på driftindustrin. Mässan är öppen för alla, vilket betyder att du även kommer möta före detta studenter och allmänt sjö- och drift-intresserade personer.
 

Här nedan kan du se vad du kan förvänta dig av studenterna på Sjöfartshögskolan.

Sjökaptener

Samtliga studenter erhåller vid examen Fartygsbefäl klass V. Vidare så har alla studenter genomgått Tankoperativa kurser såväl olja som kemikalier. Vissa studenter har även genomgått Tankoperativ kurs för LNG (Liquefied Natural Gas) och vissa har genom sin praktik fått erforderlig sjötid för att direkt vid examen erhålla Tankoperativa certifikat för respektive fartygstyp genom Transportstyrelsen.

 

Merparten av studenterna har Sjökaptensexamen, vilket innebär att de efter erforderlig sjötid direkt kan segla Överstyrman respektive Befälhavare utan ytterligare studier.

Sjöingenjörer

Samtliga studenter erhåller vid examen Fartygsingenjör klass V. Vidare så har alla studenter genomgått Tankoperativa kurser för såväl olja som kemikalier. Vissa studenter har genom sin praktik fått erforderlig sjötid för att direkt vid examen erhålla Tankoperativa certifikat för respektive fartygstyp genom Transportstyrelsen.

 

Merparten av studenterna har Sjöingenjörsexamen, vilket innebär att de efter erforderlig sjötid direkt kan segla Förstemaskinist respektive Teknisk Chef utan ytterligare studier.

Drift- och underhållsteknik

Är ett treårigt program som startade hösten 2014. Programmet inriktar sig mot drift och underhåll av system och anläggningar som producerar el och/eller värme. Efter utbildningen kan våra studenter arbeta exempelvis som stationstekniker, drifttekniker, driftsättare eller driftingenjörer.
 

Förutom kurser inom huvudområdet Energiteknik ingår kurser inom el-, styr- och reglerteknik samt ledarskap, teknisk engelska, projektledning och företagsekonomi.

 

Drift- och underhållsteknik ersätter det tvååriga Driftteknikerprogrammet och den ettåriga Driftingenjörskursen, som tillsammans hade ungefär samma innehåll som det nya programmet. År 2015 lämnade den sista avgångsklassen

 

Den första avgångsklassen på Drift- och underhållsteknik fick vi våren 2017.

bottom of page