top of page

Vilka besöker Career Event?

416099672_1532874374129507_7270766194905
418519291_1153207552316091_2683597586462635676_n-removebg-preview.png

På mässan kan ni förvänta er att träffa sjöfartsstudenter, inte bara dem som studerar vid Kalmars sjöfartshögskola, utan studenter från hela landet och studenter från program inriktade på driftindustrin.

Mässan är öppen för alla, vilket innebär att ni även får chansen att möta före detta studenter och utomstående besökare som är allmänt sjö- och drift intresserade.

Sjökaptensstudenter

Samtliga studenter erhåller vid examen Fartygsbefäl klass V.

Vidare så har alla studenter genomgått Tankoperativa kurser såväl olja som kemikalier.

 

vissa har genom sin praktik fått erforderlig sjötid för att direkt vid examen erhålla Tankoperativa certifikat för respektive fartygstyp genom Transportstyrelsen.

Merparten av studenterna har Sjökaptensexamen, vilket innebär att de efter erforderlig sjötid direkt kan segla Överstyrman respektive Befälhavare utan ytterligare studier.

Sjöingenjörsstudenter

Samtliga studenter erhåller vid examen Fartygsingenjör klass V. Vidare så har alla studenter genomgått Tankoperativa kurser för såväl olja som kemikalier. Vissa studenter har genom sin praktik fått erforderlig sjötid för att direkt vid examen erhålla Tankoperativa certifikat för respektive fartygstyp genom Transportstyrelsen.

 

Merparten av studenterna har Sjöingenjörsexamen, vilket innebär att de efter erforderlig sjötid direkt kan segla Förstemaskinist respektive Teknisk Chef utan ytterligare studier.

Drift- och underhållsstudenter

 

Är ett treårigt program som startade hösten 2014. Programmet inriktar sig mot drift och underhåll av system och anläggningar som producerar el och/eller värme. Efter utbildningen kan våra studenter arbeta exempelvis som stationstekniker, drifttekniker, driftsättare eller driftingenjörer.
 

Förutom kurser inom huvudområdet Energiteknik ingår kurser inom el-, styr- och reglerteknik samt ledarskap, teknisk engelska, projektledning och företagsekonomi.

 

Drift- och underhållsteknik ersätter det tvååriga Driftteknikerprogrammet och den ettåriga Driftingenjörskursen, som tillsammans hade ungefär samma innehåll som det nya programmet.

bottom of page